ЗА НАС

Чешкият национален панел е създаден през 2012 г. чрез обединяване на онлайн панелите на три чешки агенции, предлагащи комплексни услуги за пазарни проучвания – STEM/MARK, NMS Market Research и Nielsen Admosphere. Веднага след това той стана един от водещите доставчици за онлайн извадки в региона.

През 2016 г. е създаден Полският национален панел, след което започнахме сътрудничество в Унгария, за да обхванем всички страни от Вишеградската четворка.

Тези панели се администрират под една шапка – Европейски национални панели.

Нашият екип

Tomas Říha

Interim CEO

riha@nationalpanel.eu

Zdeno Ružbacký

Managing Director

ruzbacky@narodnipanel.cz

Martin Vyčítal

Panel Analyst

vycital@narodnipanel.cz

Ester Charvátová

Online Research Specialist

charvatova@narodnipanel.cz

Oskar Bartkowiak

Online Research Specialist

bartkowiak@narodnipanel.cz

Tomáš Lábek

Online Research Specialist

labek@narodnipanel.cz

Jakub Kováč

Online Research Specialist

kovac@narodnipanel.cz

Членство